Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Koordynowanie działań przedsiębiorstwa
  • Omówienie tematyki aktywów i pasywów
  • Przeprowadzanie operacji gospodarczych
  • Ewidencjonowanie zapisów księgowych i prowadzenie księgi rachunkowej
  • Przeprowadzanie podstawowych operacj bilansowych i wynikowych
  • Tworzenie analizy finansowej i sprawozdania finansowego
  • Kwestie etyczne w księgowości
  • Obsługa rachunkowych programów komputerowych
 • Zakres prawny prowadzenia księgowości
  • Polska ordynacja podatkowa i system podatkowy
  • Podatek od wartości dodanej – VAT
  • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
  • Ewidencjonowanie podatkowe
  • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie