Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Podstawy wiedzy o projektach unijnych
  • Charakterystyka projektów i wniosków unijnych
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej
  • Ustalanie cyklu życia projektu
  • Budowanie zespołu projektowego i zarządzanie nim
 • Budżetowanie projektów
  • Zasady budowania budżetu
  • Poszukiwanie i uzyskiwanie wsparcia ze środków unijnych
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu
 • Zarządzanie projektami
   • Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu projektów unijnych
   • Tworzenie bazy danych funduszy
   • Szybkie i skuteczne przeprowadzanie badań rynkowych
  • Monitoring projektu
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków
  • Redakcja wniosku unijnego
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Promocja projektu unijnego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ