Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Podstawy wiedzy o projektach unijnych
  • Charakterystyka projektów i wniosków unijnych
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej
  • Ustalanie cyklu życia projektu
  • Budowanie zespołu projektowego i zarządzanie nim
 • Budżetowanie projektów
  • Zasady budowania budżetu
  • Poszukiwanie i uzyskiwanie wsparcia ze środków unijnych
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu
 • Zarządzanie projektami
   • Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu projektów unijnych
   • Tworzenie bazy danych funduszy
   • Szybkie i skuteczne przeprowadzanie badań rynkowych
  • Monitoring projektu
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków
  • Redakcja wniosku unijnego
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Promocja projektu unijnego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie