Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres prawny gospodarowania energetyką w przedsiębiorstwie
 • Alternatywne źródła energetyczne
  • Kolektory słoneczne
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Pompy ciepła
  • Elektrownie wiatrowe
  • Inne źródła energii
  • Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne
 • Praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • Efektywne używanie narzędzi biurowych.
  • Efektywny zakup nowych urządzeń.
  • Dofinansowania przedsięwzięć energetycznych z funduszy pomocowych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.