Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Utrudnienia komunikacyjne
 • Ustalanie celu komunikacji w realizacji zadań
  • ustalanie norm komunikacyjnych w przedsiębiorstwie
  • określanie celów organizacji i celów osobistych
  • prawidłowy przekaz informacji a praca współpracowników
 • Rzetelna komunikacja
  • sposoby zachowywania dbałości komunikacyjnej
  • efektywne zapytywanie
  • interpretacja i nadinterpretacja sygnałów komunikacyjnych
  • postawy proaktywne i reaktywne
 • Poprawa skuteczności komunikacji
  • techniki konwersacyjne a cel komunikacji
  • budowanie własnego efektywnego stylu komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie