E-learning

E-learning to sposób nauczania, do którego potrzebujemy jedynie Internetu i komputera.

Obecnie na świecie coraz więcej uczelni oraz firm wdraża e-learning. Dzięki temu pracownicy czy studenci mają łatwiejszy dostęp do zdobywania wiedzy czy podnoszenia swoich kwalifikacji. Najczęstsze kursy dotyczą jeżyków obcych, informatyki oraz zarządzania. Trzeba pamiętać, że każdy kurs ma swoje wymagania formalne, które trzeba spełnić by go zaliczyć i zakończyć naukę. Każdy przystępujący do takiej formy nauczania powinien pamiętać o motywacji do nauki.