Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy znajomości sieci LAN
  • Konfiguracje sieciowe
  • Połączenia sieciowe
  • Modele sieciowe
  • Protokoły sieciowe
  • Adresy IP
  • Diagnostyka sieciowa
  • Rodzaje środowisk sieciowych
  • Hardware sieciowy
 • Sieciowe systemy operacyjne
  • Rodzaje licencji Windows Server 2008
  • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
  • Konfiguracja serwerów
  • System operacyjny Linux
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów a bezpieczeństwo
  • Zarządzanie kontami
  • Zabezpieczenia domen i jednostek organizacyjnych
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • Konfiguracja hardware’u sieciowego
  • Telefonia internetowa
  • Zabezpieczanie zasobów sieciowych
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
  • Monitoring sieciowy
  • Przegląd przykładów awarii sieciowych
  • Metodyka niwelowania problemów sieciowych
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  • Cele modernizacji sieci
  • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ