Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Władanie komputerem i obsługa systemowa
  • Znajomość i obsługa sprzętu peryferyjnego
  • Dzieje systemu Windows
  • Konfigurowanie oprogramowania
  • Zarządzanie kontami systemowymi
  • Budowanie bariery antywirusowej
  • Przegląd najczęstszych najczęstszych problemów systemowych, oprogramowania i sprzętowych.
 • Poczta elektroniczna, Internet i multimedia
  • Obsługa systemu e-mailowego.
  • Praca z Internetem i wyszukiwarkami.
  • Odbiór multimediów ze stron internetowych.
 • Edycja tekstów, obrazów i multimediów
  • Przegląd różnych formatów w/w plików.
  • Kształtowanie tekstu i jego edycja.
  • Wstawianie ilustracji do plików różnego typu.
  • Zarządzanie obiektami graficznymi i ich edycja.
  • Tworzenie i edycja prezentacji multimedialnych.
  • Publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • Eksport materiałów multimedialnych z urządzeń cyfrowych do komputera.
  • Przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Aspekty zdrowotne korzystania z komputera
  • Zachowywanie prywatności i bezpieczeństwa w Internecie
  • Zachowywanie prawa autorskich
 •  E-pedagogika
  • Platform e-learningowe i dziennik elektroniczny.
  • Edytowanie i publikowanie treści dydaktycznych.
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • Portale edukacyjne.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ