Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Inicjowanie rozmowy
  • sposoby poprawnego witania się z klientem
  • prezentacja przedsiębiorstwa oraz swojej osoby
  • budowanie zaufania klienta i przełamywanie oporów
  • wzniecanie zainteresowania rozmówcy
 • Charakterystyka idealnego telemarketera
 • Efektywna komunikacja
  • modulacja tonu głosu
  • wpływ leksyki na agitację
  • efektywne zadawanie pytań
  • aktywne słuchanie
  • metodyka trafnej argumentacji
  • zbieranie informacji o potrzebach i oczekiwań klientów i ich analizowanie
 • Komunikacja z trudnymi klientami
 • Metodyka kończenia rozmowy handlowej 
  • ustalanie ceny, targowanie się
  • rozpoznanie gotowości klienta do zakupu
  • wywieranie wpływu na klienta w sytuacji zakupowej

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.