Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wiwisekcja branży jako podstawa budowania strategii PR.
 • Efektywna komunikacja w autoprezentacji.
 • Strategie PR w placówkach administracji publicznej.
 • Finansowanie działań PR.
 • Tworzenie identyfikacji graficznej.
 • Zarządzanie relacjami B2B.
 • Język wystąpień publicznych
 • Elementy PR internetowego
 • Relacje z mediami
 • Event management
 • Omówienie postępowania w sytuacji kryzysowej
 • PR w administracji publicznej
 • Prawne aspekty działalności agencji public relations
 • Przełożenie zachowań kulturowych na zachowania konsumenckie.
 • Dziedziny pokrewne public relations.
 • Redakcja tekstów promocyjnych.
 • Sprostowanie i udzielanie odpowiedzi prasowych.
 • Strategia w działaniach public relations.
 • Praca z kamerą i mikrofonem – zajęcia warsztatowe.
 • Zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.
 • Zasady rozpowszechniania informacji w public relations.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.