Specjalista ds. e-commerce ze znajomością narzędzi Google

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu e-commerce, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o e-handlu
  • Wpływ e-commerce na rozwój przedsiębiorstwa
  • Omówienie typów handlu elektronicznego
  • Zalety i wady e-handlu
  • Narzędzia budowy sklepu internetowego
  • Procedury budowy strony e-commerce
 • Prawo i Internet
  • Działalność w Internecie a litera prawa
  • Publikacje elektroniczne
  • Prawo autorskie i plagiat
  • Zachowywanie anonimowości
  • E-handel a taryfy celne
  • E-handel a kwestie etyczne
 • Cele marketingu internetowego
  • Profity płynące z prowadzenia e-marketingu 
  • Cele i strategie e-marketingu
  • Problematyka pozycjonowania
  • Targetowanie
  • Case study
 • Promocja produktu online
  • Wprowadzenie do zagadnienia promocji online
  • Czynniki promocji w e-commerce
  • Typologia witryn E-Commerce
  • Banery reklamowe
  • Przedstawiciele reklamodawców
  • Pozycjonowanie banerów
  • Sieci wymiany banerów
  • Oprogramowanie odsyłające
  • Blogi i reklamy na blogach
  • Pop-Up i tego rodzaju reklamy
  • Umieszczanie w wynikach wyszukiwania
  • Tagi i wyszukiwarki
  • Marketing i poczta elektroniczna
  • Ocena skuteczności reklamy
  • Promocja produktu offline
  • Realizacja kampanii reklamowej
 • Użyteczność serwisu
  • Przegląd zagadnień związanych z użytecznością
  • Testy użyteczności
  • Projektowanie hierarchii witryny
  • Wytyczne do projektowania układu strony
  • Kwestie zgodności z przeglądarkami
 • Customer Relationship Management (CRM) i usługi elektroniczne
  • Zarządzanie kontaktami z Klientem
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Koncepcje obsługi Klienta
  • Narzędzia obsługi Klienta i właściwa metodyka
  • Planu działania dla usług elektronicznych
  • Integracja CRM i obsługi Klienta
 • Szkielet do budowy aplikacji typu Business-to-Business
  • Wprowadzenie do B2B
  • Podstawy E-Commerce
  • Koncepcje biznesowe
  • Miejsce handlu – Internet
  • Narzędzia i technologie
  • Electronic Data Interchange (EDI)
  • Open Buying on the Internet (OBI)
  • Open Trading Protocol (OTP)
  • Usługi sieci Web
 • Pakiety do tworzenia witryn E-Commerce – Outsourcing
  • Gotowe pakiety do tworzenia witryn E-Commerce
  • Zewnętrzna realizacja: projekt poziomu początkowego/startowego – gotowa witryna typu online
  • Gotowe rozwiązania typu online
  • Zewnętrzna realizacja: projekt poziomu średniego – gotowa witryna typu offline
  • Gotowe rozwiązania typu offline klasy średniej
  • Zewnętrzna realizacja: projekt poziomu wysokiego – gotowa witryna typu offline
  • Gotowe rozwiązania offline klasy wysokiej
  • Aukcje – jako inna opcja dla E-Commerce
 • Oprogramowanie do tworzenia witryn E-Commerce
  • Microsoft Commerce Server 2007
  • Przegląd rozwiązań typu Web serwer
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0
  • Przygotowanie IIS 6.0
  • Instalacja IIS 6.0
  • Konfiguracja IIS 6.0
  • Sun Java System Web Server 6.1
  • Rozwiązania typu Open Source
  • Dobór rozwiązania sprzętowego
 • Wdrożenie oprogramowania do tworzenia witryn
  • Przegląd oprogramowana do tworzenia i rozwoju witryn sklepowych
  • Serwery bazy danych
  • Budowanie witryny sklepowej
 • Budowanie witryny E-Commerce za pomocą serwera sklepowego
  • Zarządzanie sklepem
  • Personalizacja witryny
 • Tworzenie katalogu online
  • Projektowanie katalogu produktów
  • Definicja Commerce Server 2007 Catalog
  • Budowa podstawowego katalogu
  • Katalogi wirtualne
  • Korzystanie z Commerce Server do obsługi handlu B2B
 • Kontrola stanów magazynowych i proces składania zamówienia
  • Zarządzanie stanem magazynowym
  • Systemy magazynowe
  • Projektowanie systemów składania zamówień
  • Wdrożenie systemu zamówień
 • Płatności
  • Realizacja płatności w E-Commerce
  • Wybór metod realizacji płatności
  • Przetwarzanie transakcji kartami płatniczymi
  • Zarządzanie transakcjami
  • Wdrożenie systemu PayPal
  • Przetwarzanie potwierdzeń online
  • Zapobiegania oszustwom
 • Wdrożenie dodatkowych usług elektronicznych i usługi wsparcia
  • Realizacja obsługi klienta
  • E-Mail i forum użytkowników
  • Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
  • Baza wiedzy
 • Transakcje i zabezpieczenia witryny sieci Web
  • Przegląd zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji
  • Cele zastosowania rozwiązań bezpieczeństwa
  • Szyfrowanie i deszyfrowanie
  • Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)
  • Standard X.509
  • CRL
  • VeriSign
  • Korzystanie z certyfikatów
  • Uzyskiwanie certyfikatów
  • Certyfikaty Instalacja
  • Wdrożenie Microsoft Certificate Services
  • Secure Electronic Transactions (SET)
  • Zabezpieczenie poufnych danych
  • Identyfikacja typu ataków
  • Ochrona przed atakami
  • Techniki informatyki śledczej w E-Commerce
 • E-Learning
  • Wprowadzenie do E-Learning
  • Modele E-Learning
  • Nauka na odległość główne założenia
  • Przygotowanie treści dla publikacji typu E-Learning
  • Kierowanie uczestnikiem szkolenia i sprawdzanie postępu jego prac
  • Materiał edukacyjny wielokrotnego użytku
 • Zarządzanie witryną i testowanie wydajności
  • Wprowadzenie do zarządzania witryną i testowanie wydajności
  • Zadania związane z zarządzaniem witryną
  • Zarządzanie wydajnością witryny sieci Web
  • Rejestrowanie i analiza trendów
  • Narzędzia do monitorowania wydajności

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ