Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Aspekty psychologiczne i socjologiczne w pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • Anatomia i patologia człowieka
  • Warsztaty języka migowego
  • Dbałość o stan fizyczny osoby niepełnosprawnej
  • Psychologia wspierania rozwoju osoby niepełnosprawnej
  • Opieka nad osobą niepełnosprawną a kompetencje miękkie
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną
  • Pomoc przedmedyczna

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.