Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

  • podstawy pedagogiki przedszkolnej z elementami pedagogiki wczesnoszkolnej
  • zilustrowanie zakresu pracy przedszkolanki,
  • metodologia szkolnictwa przedszkolnego,
  • aktywizacja dzieci (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi),
  • integracja w szkolnictwie wczesnoszkolnym i przedszkolnym,
  • edukacja ruchowa i rytmika,
  • zajęcia artystyczne i plastyczne,
  • system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej,
  • ustalanie programów wczesnoszkolnych,
  • dobór podręczników i pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.