Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • podstawy pedagogiki przedszkolnej z elementami pedagogiki wczesnoszkolnej
 • zilustrowanie zakresu pracy przedszkolanki,
 • metodologia szkolnictwa przedszkolnego,
 • aktywizacja dzieci (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi),
 • integracja w szkolnictwie wczesnoszkolnym i przedszkolnym,
 • edukacja ruchowa i rytmika,
 • zajęcia artystyczne i plastyczne,
 • system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej,
 • ustalanie programów wczesnoszkolnych,
 • dobór podręczników i pomocy dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie