Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje „ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Koordynacja wypoczynku dziecięcego
  • wiedza o zakresie działania władz oświatowych
  • organizacja wypoczynku dzieci a litera prawa
  • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej w organizacji wypoczynku
 • Animacja wypoczynku
  • zespoły wychowawcze
  • układanie i przestrzeganie rozkładu dnia
  • tworzenie regulaminu uczestnika
 • Planowanie pracy wychowawczej
  • metodyka opracowywania planu wychowawczego grupy
  • realizacja planów wychowawczych
  • dokumentacja wychowawcy
  • obowiązki wychowawcy grupy
 • Animacja ruchowa i wychowanie fizyczne
  • cele i zadania animacji ruchowej
  • podstawy nauki pływania wraz z tematyką zachowywania bezpieczeństwa
  • przegląd gier ruchowych
  • przegląd gier zespołowych
  • organizacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
 • Turystyka i krajoznawstwo:
  • cele turystyki i krajoznawstwa
  • organizacja wycieczek
  • organizacja biwaków
  • gry terenowe
 • Zajęcia kulturalne
  • cele zajęć kulturalnych
  • organizacja zajęć kulturalnych
  • gry i zabawy świetlicowe
  • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kronik
 • Zajęcia techniczne:
  • cele i zadania zajęć technicznych
  • formy i rodzaje zajęć technicznych
  • przeprowadzanie zajęć technicznych
 • Organizacja wypoczynku a bezpieczeństwo:
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa nieletnich.
  • zakres prawny dotyczący ochrony zdrowia i higieny
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.